Projekt nr: POIR.03.04.00-14-0275/20-00

„Dotacja na kapitał obrotowy dla MAXI-PLAST Zbigniew Zasikowski”
Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Numer Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Podstawowym celem, jaki osiągnięty został dzięki realizacji projektu, jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita wartość projektu: 129.862,23 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 129.862,23 PLN

Kwota dofinansowania: 129.862,23 PLN